Research and Education Center for Japanese Law 日本法教育研究センター

3期生(K38) の論文発表会

2016年8月12日

3年生(現4年生)の学年論文発表会を行いました。
ホーチミン在住の法律関係の皆様にも発表を聞いていただきました。

学生のテーマは以下の通りです。


     グェン・フ・カン・クィン 「ベトナムの判例」


   グェン・ホ・バオ・チャム「ベトナムにおける黙秘権」


     ユオン・ファン・フォン・リン
  「ベトナムにおけるアンチ・ダンピング法令適用状況」


      ブイ・ホアン・リー 
  「ベトナムにおける肖像に対する個人の権利と報道の自由」


  ゴ・ドゥク・ティン 「ベトナムにおける行政裁判機関の設立」

最後、グループの発表をしました。
 テーマは「ベトナムにおける家庭内暴力」


Ngày 12/8/2016, tại phòng A401, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trung tâm đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản đã tổ chức buổi thuyết trình dành cho khóa học mùa hè 2 tuần tại trường đại học Nagoya.
5 sinh viên xuất săc ( K38) đã thuyết trình về những vấn đề nghiên cứu của mình. Tham dự buổi thuyết trình trên có thầy giáo Nakagawa và thầy Kobayashi là giáo viên giảng dạy môn luật Nhật Bản và cô Nakao- hiện cô đang làm việc tại tổ chức Japan Foundation. Các bạn sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 cũng đã đến tham dự và đặt câu hỏi cho các sinh viên.

 
What's New in ベトナム (ホーチミン)
センターからのお知らせ
現在お知らせはありません
464-8601 名古屋市千種区不老町名古屋大学日本法教育研究センター
Phone: Fax: +81 (0)52-789-4902, E-mail:
Copyright (c) Nagoya University Education and Research Center for Japanese Law All rights reserved.
Nagoya University